Informoj pri Hungario: hungario.eu

Biblioteko-revuoteko “E-TEKO”:  teko.ejo.hu

Sistemiga Esperanto-Dokumentado:  sed.ejo.hu