Válogatás többszáz eszperantó nyelvű újság közül:

La Esperanta Gazetejo
http://www.gazetejo.org/gazetoj

Esperanto
http://www.uea.org/revuo

Internacia Pedagogia Revuo
http://www.ilei.info/ipr

Juna Amiko
http://www.ilei.info/revuoj
http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/esperanto

Kontakto
http://ttt.esperanto.org/internacia/TEJO/publikajhoj/kontakto/e-kontakto.html

La Gazeto
http://www.osiek.org/lagazeto/eo.html

La Ondo de Esperanto
http://ttt.esperanto.org/Ondo

Monato
http://monato.esperanto.be

Revuo Espero Katolika
http://www.esperokatolika.org

Scienca Revuo
https://scienca-revuo.info

Vesperto – Literatura Folio
Vesperto 276 majo 2015
Vesperto 277 junio 2015
Vesperto 278 julio 2015
Vesperto 279 aŭgusto 2015
Vesperto 280 septembro 2015
Vesperto 281 oktobro 2015
Vesperto 282 novembro 2015
Vesperto 283 decembro 2015
Vesperto 285 februaro 2016