Akademio Internacia de la Sciencoj (AIS)
http://www.ais-sanmarino.org/

Akademio de Esperanto
http://www.akademio-de-esperanto.org

Europa Esperanto-Unio
www.europo.eu

Internacia Fervojista Esperanto-Federacio
ifef.free.fr

Internacia Komerca kaj Ekonomia Fakgrupo
http://www.ikef.org

Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
http://ilei.info

Skolta Esperanto-Ligo
ttt.esperanto.org/skolta

Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
http://www.tejo.org

Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio
http://vegetarismo.info

Universala Esperanto-Asocio
http://www.uea.org