E-Karavano 2016 – UK101 – Slovakia rondvojaĝo

Nitra

Informo pri la veturigo al la UK101 en Nitra
kaj la slovakia rondvojaĝo por la kara KaraVanano

Ni organizas simile al la pasintjaroj buskaravanon al la 101-a UK kaj en Slovakio. En la buso ni grupigos diversajn nacilingvajn esperantistojn, certe ĝi estos bona ebleco praktiki, uzi, ĝoji Esperanton.
La partoprenkotizoj enhavas la vojaĝkostojn kaj tranoktadajn kostojn. Ni esploris malmultekostajn, tamen konvenajn, komfortajn eblecojn kontraŭ la ebla plej favora prezo.
En la 50 sidlokan aŭtobuson ni atendas la aliĝojn laŭ la suba favora prezo ĝis la 31-a de decembro 2015 al nia retadreso  szegedi.eszperanto.kor@gmail.com.

Mi suplementas la vojaĝplanon kaj la aliĝilon sub la letero.
Dankante, amike:
Ildiko Ferenczi – Segeda Esperanto-Rondo
Jo Zefiro – Societo Julio Baghy

UK 2016 – Slovakia Rondvojaĝo 23.07 – 04.08.2016
23.07 Szeged – Budapest – Komarom – Nitra
• 23.07 – 30.07 Nitra – UK
   Ekskursoj dum la kongresaj tagoj favorpreze:
   Dato Loko de la ekskursoj KaraV. prezo (eŭroj)
   25.07 Nitra – Nové Zámky (Érsekújvár) – Zemné (Szímő) – Gúta – Nitra – 30
   27.07 Nitra – Trnava (Nagyszombat) – Bratislava (Pozsony) – Nitra – 30
   28.07 Nitra – Dunajská Streda (Dunaszerdahely) – Galánta – Nitra – 30
• 30.07 Nitra – Levice (Léva) – Stúrovo (Párkány) – Esztergom – Budapest

• 31.07 Budapest – Sahy (Ipolyság) – Zvolen (Zólyom) – Banská Bystrica (Besztercebánya)
• 01-08 Martin (Túrócszentmárton) – Poprad – Spisská Sobota (Poprád-Szepesszombat)
• 02.08 Spisská Nová Ves (Szepesújfalu-Igló) – Presov (Eperjes) – Kosice (Kassa)
• 03.08 Roznava (Rozsnyó) – Krasnahorka – Rimavská Sobota (Rimaszombat)
• 04.08 Lucenec (Losonc) – Filakovo (Fülek) – Eger – Budapest – Szeged

Partoprenkotizoj (laŭ eŭroj):                vojaĝkosto         tranoktado       entute
unusemajna (23.07-30.07):                         70                       120                 190
dusemajna (23.07-04.08):                          120                      220                 340

Elŝutu la aliĝilon aŭ petu de la retadreso   szegedi.eszperanto.kor@gmail.com.
Elŝutebla Aliĝilo en PDF