La 6-a Tago Baghy – Székely (la 6-an de junio 2015.)

Programo je la Memortago
Julio Baghy, Tiboro Sekelj kaj Gabor Balint

La Segeda Esperanto-Rondo
la Societo Julio Baghy
kaj la Societo Tiboro Sekelj
kore invitas vin

la 6-an de junio 2015

je la 124 jara datreveno de la naskiĝo Julio Baghy,
je la 103 jara datreveno de la naskiĝo Tiboro Sekelj
kaj je la 171 jara datreveno de la naskiĝo Gaboro Balint

La programejoj: 
10.15 – 10.45:  anta
ŭ la naskiĝdomo Baghy (Sóhordó u. 9.)
11.00 – 12.00:  en la 3-a etaĝo de la Biblioteko Somogyi (Szeged, Dóm tér 1-4.)
12.00 – 16.00:  en la teretaĝa prelegejo de la Biblioteko Somogyi
14.15 – 14.35: en la Digitala (Laŭta) Biblioteko (Stefánia u. 2.)

La planata programo:

9.30 – 10.00 Kolektiĝo, registrado antaŭ la Biblioteko Somogyi
10.00 Florkronado ĉe la naskiĝdomo Baghy
en la strato Ŝohordo (en la angulo de la strato Teleki kaj Sóhordó)
11:00 Prezentadoj, rakontetoj de Balint-Baghy-Sekelj-libroj,
kaj la Esperanto-kolektaĵo de la Biblioteko Somogyi (Nagy Katalin – hungarlingva prelego)
12:00  Prelegetoj:

 • Memoro pri Julio Baghy
 • Nepalo malfermas la pordon – pri la verko de Tibor Sekelj  (Székely Erzsébet)
 • La …jara …esperantogrupo (la listo povas kreski)
  • La 100 jara e-grupo en Zenta
  • La 110 jara e-grupo en Szeged
  • La …jara e-grupo en…
 • Gyambo rafiki! Pri la afrika vojaĝo de Tibor Sekelj (Pejin Attila – hungarlingva prelego)
 • Tibor unie Tibor egalas Tibor (Djorde Dragojlovics)
 • Rakonto pri la pasintjaraj e-kongresoj en Koreio, Argentino (Márkus Gábor)
 • Lumbildoj pri la AMO-seminario de UEA (Stefan MacGill)
 • “Lingvo Esperanto kiel portanto de Esperanta kulturo kaj pri la revuo “Balkana Verda Stelo” (Johan Derks)
 • Internacia karavano de Szeged al la 100-a UK kaj en Francio
 • Partoprenantoj rakontas pri la pasintjaraj e-agadoj, sukcesoj

14.15 – Partopreno en la Voĉleganta (antaŭleganta) posttagmezo pri la
programo de la Festa Librosemajno

1. Poemo de József Attila: Je mia naskiĝtago (Tóth István – Sonĝanta)
2. Libro pri Székely Tibor: Simileco kaj Diverseco (Kispál Anita – Akva)

14.45 Kultura programo

 • La korea grupo prezentas sin
         > Gitarludo Ukulele de la lernantoj (ĉ. 20 min.)
         > Korea tradicia sporto “Tekeon”  de Akva (ĉ. 10 min.)
         > Prezentado de la Alternativa Lernejo en Koreio (ĉ. 30 min.)
            – Sonĝanta prezentas kun filmetoj, kiujn la lernantoj mem faris pri sia lernejo.
 • Deklamo de poemo József Attila kaj komuna popolkantado kun la grupo Segeda Esperanto-Rondo kaj Societo Julio Baghy

16:30 Komuna manĝado en fama proksima restoracio
D        Dum la manĝado venas novaj ideoj…
          
Rondotabla parolado

Poste ni povos daŭrigi, urborigardadi, kunkanti en la promenada strato de Szeged aŭ en la centro de Segeda Esperanto-Rondo.
Bonvolu sendi vian proponon kaj alvenon ĝis la 4-a de junio 2015
al nia retadreso: szegedi.eszperanto.kor@gmail.com
aŭ                 societo.julio.baghy@gmail.com