Monthly Archive:: Aprilo 2015

0

Internacia Karavano – UK 100 – Francia rondvojaĝo

Informo pri la francia rondvojaĝo UK-100 kaj por la kara KaraVanano Ni organizas tre gravan buskaravanon al la 100-a UK kaj en Francio. En la buso ni grupigos diversajn nacilingvajn esperantistojn, certe ĝi estos bona ebleco praktiki, uzi, ĝoji Esperanton. La partoprenkotizoj enhavas la vojaĝkostojn kaj tranoktadajn kostojn.  Ni esploris malmultekostajn, tamen

0

La 6-a Tago Baghy – Székely (la 6-an de junio 2015.)

Programo je la Memortago Julio Baghy, Tiboro Sekelj kaj Gabor Balint La Segeda Esperanto-Rondo la Societo Julio Baghy kaj la Societo Tiboro Sekelj kore invitas vin la 6-an de junio 2015 je la 124 jara datreveno de la naskiĝo Julio Baghy, je la 103 jara datreveno de la naskiĝo Tiboro Sekelj kaj je

0

Purakore en la tago de la Poemado (11.04.2015)

Kelkaj fotoj pri nia sabata programo “Purakore” https://www.facebook.com/szegedi.eszperanto/posts/771800982928129 0. Promenado en Seged. 1. Inaŭguro, saluto (Jo Zefiro) 2. Sekreto de la hudhismaj klostroj, prelego de dro Gabor Markus 3. Prezentado de la esperantistaj dokumentaj centroj, bibiliotekoj (Kroatia DEC, Herzbergo, Vieno, Budapeŝto, Szeged Somogyi, Szeged SED) – Koródy Zsófia Herzberg, Nagy Katalin …