Informo pri la veturigo al la UK101 en Nitra kaj la slovakia rondvojaĝo por la kara KaraVanano Ni organizas simile al la pasintjaroj buskaravanon al la 101-a UK kaj en Slovakio. En la buso ni grupigos diversajn nacilingvajn esperantistojn, certe ĝi estos bona ebleco praktiki, uzi, ĝoji Esperanton. La partoprenkotizoj enhavas la